Кастрене на пауловния през пролетта на втората година

Миналата година в статията „Текущи грижи за паyловния“ пояснихме какви грижи се полагат за Паyловния през пролетта на втората година от нейното развитие, когато отглеждаме с цел добив на дървесина. Сега ще направим няколко поправки в тази статия с цел получаване на по-високо и по-право стъбло, съответно по-голям добив и по-качествена дървесина. Във видеото в статията е показано първо, че се оставя най-горния силен израстък. По-правилно е да се остави най-горния жизнен израстък, защото когато мястото на прерязване е по-тънко, стволът се изправя по-бързо.

Кастрене на Паyловния

Кастрене на Паyловния

Второто уточнение е начина на прерязване на стъблото на фиданката – във видеото на миналогодишната статия е показано, че разрезът е напречен на ствола. Отново с цел по-бързо изправяне препоръчваме разрез да се направи под ъгъл 45 градуса, като не се нарушава целостта на линията, показана на снимката.

Кастрене на паyловния

Последното е с цел предотвратяването на отваряне на кухина в ствола на младата фиданка, водещо до загниване и изсъхване на ствола и новия израсък.