Третиране на Паyловния срещу мъхнат бръмбар 2014

Третиране на Паyловния срещу мъхнат бръмбар

Третиране на Паyловния срещу мъхнат бръмбар

Освен посочените в предната ни статия препарати, добър ефект има също и при третиране с:

  • карате – 3 мл/15 л
  • вастак нов 100 ек – 2 мл/15 л
  • агрия 1050+ – 11 мл/15 л