Експеримент „Биомаса“ – Miscanthus giganteus срещу Paulownia – част 6

Експеримент „Биомаса“ – Miscanthus giganteus срещу Paulownia продължава. От сега нататък снимките ще са само общ изглед на полетата поради невъзможността да се отелят и хванат отделните растения в един кадър. Все пак се надяваме да се различава добре кой има по-голям напредък в растежа. Снимките са само 5 дни по-късно – от 02.07.2012 г.  Мискантус е достатъчно голям, за да бъде оплевен, а Паyловния е достатъчно голяма, за да пречи да се влиза в плантацията и да се плеви :). Въпреки явно неравните сили експериментът продължава с пълна сила, както и до сега – при поливни условия.

Miscanthus giganteus - общ изглед на полето

Miscanthus giganteus – общ изглед на полето

Paulownia - общ изглед на полето

Paulownia – общ изглед на полето

Miscanthus giganteus срещу Paulownia - експериментални полета

Miscanthus
giganteus срещу Paulownia – експериментални полета