Видео поредица „Плантация Паyловния“

Поредицата любителски видеоклипове „Плантация Паyловния“ показва реалния прираст на дървото-чудо Паyловния при отглеждането му с цел добив на дървесина. Клиповете са правени в Република Турция от Боян Ангелов – собственик на Велбой EООД.