wrapper

След изваждането и подготовката на фиданките започна кампанията по засаждане на Паyловния!

 

Универсална скоба за вадене на фиданки

Универсална скоба за вадене на фиданки

Универсална скоба за вадене на фиданки

Извадените вече фиданки Паyловния

Подготовка на фиданките Паyловния за засаждане

Готови за засаждане фиданки Паyловния

По-находчивите не чакат, а вече засадиха....

Подготовка на терена за засаждане на Паyловния

.....

Останалото вече сте го виждали.